Cicero

Kontakty

Pavel Karásek – Prezes Spółki
+420 603 449 772
Aleksandra Szaforska – konsultant, project coordinator MIS Cicero
+48 785 009 700

Siedziba spółki

CICERO Stapro Group Sp. z o.o.
Józefa Piusa Dziekońskiego 1
00-728 Warszawa
REGON
  384037379
NIP
9512488506

Spółka Cicero Stapro Group Sp. z o.o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000797866.

Biuro, adres korespondencyjny

CICERO Stapro Group Sp. z o.o.
plac Hallera 5/14a
03-464 Warszawa

Napisz do nas, odezwiemy się!


Please leave this field empty.

Język

Certyfikaty

Kontakt

CICERO Stapro Group Sp. z o.o.

plac Hallera 5/14a
03-464 Warszawa

Pavel Karásek
Prezes Spółki

+420 603 449 772