Cicero

Interfejs danych do analiz menedżerskich

Narzędzie do migracji danych on-line pomiędzy główną bazą MIS CICERO a bazą CDA o stałej strukturze danych i możliwością dostępu poprzez interfejs ODBC. CDA ma przejrzystą strukturę w postaci oddzielnych tabel danych podzielonych według poszczególnych obszarów (sprzedaż, kalkulacje, ewidencja zebranych danych itp.). Dane są eksportowane z bazy MIS CICERO do CDA w regularnych odstępach czasu, w celu dalszego wykorzystania.

CICERO DATA ACCESS

  • Łatwy dostęp do danych
  • Strukturalne dane z wielu obszarów
  • Aktualizacje automatyczne

pbi1

 

Inteligentna analiza danych w Twojej firmie. Potężne narzędzie do podejmowania decyzji menedżerskich

Co przynosimy?

Dane CDA mogą być dalej przetwarzane w dowolnym oprogramowaniu do prezentacji danych. Jednym z ogólnodostępnych narzędzi jest MS Power BI (Business Intelligence), który pozwala na wykonywanie inteligentnych analiz i raportów z danych.

  • Dynamiczne widoki zastąpią kilka raportów
  • Łatwiejsze podejmowanie decyzji podczas codziennej pracy
  • Przyjazne wizualizacje dla każdego użytkownika
  • Wsparcie dla platform Windows, iOS i Android

pbi2

 


CICERO a MS PowerBI

Tworzenie niestandardowych raportów przy użyciu Power BI Desktop. Udostępniaj raporty dla użytkowników w sieci i na urządzeniach mobilnych.

  • Tworzenie niestandardowych raportów
  • Pomoc przy wdrażaniu Power BI
  • Zapewnienie szkolenia

 

 

Język

Certyfikaty

Kontakt

CICERO Stapro Group Sp. z o.o.

plac Hallera 5/14a
03-464 Warszawa

Pavel Karásek
Prezes Spółki

+420 603 449 772