Cicero

CICERO+

Nasza działalność nie opiera się wyłącznie na sprzedaży i instalacji MIS, ale na czymś więcej. Chcemy, aby nasi klienci odnosili same sukcesy i korzyści finansowe oraz byli konkurencyjni, natomiast nasz MIS był maksymalnie wykorzystywany. W tym celu świadczymy szereg usług konsultacyjnych CICERO+. Obejmują one analizę procesową oraz integrację systemową przy wdrażaniu MIS, controlling, implementację lub optymalizację QMS, standaryzację workflow według norm poligraficznych oraz racjonalizację i optymalizację procesów wewnętrznych przy jak najlepszym wykorzystaniu MIS CICERO.

„Aby zmaksymalizować korzyści wynikające z MIS CICERO, oferujemy dodatkowe usługi konsultacyjne, które wspierają część związaną z oprogramowaniem pomnażając jej wartość.“

Controlling

  • obliczanie kosztów i ich kontrola wsteczna w celu zachowania prawidłowej ekonomiki firmy
  • modelowanie zmian ekonomicznych, na przykład przy realizacji nowej inwestycji

Normowanie i motywacja pracowników

  • ulepszenie zbioru danych oraz maksymalne wykorzystanie jego potencjału
  • racjonalizacja produkcji, benchmarking branżowy (porównanie kluczowych wskaźników w branży)
  • audyt wynagrodzeń, finansowy i niefinansowy system motywacyjny

PrintQuality

  • implementacja ważnych poligraficznych norm międzynarodowych i krajowych ISO, ČSN oraz branżowych standardów poligraficznych Fogra, BVDM i ECI
  • tworzenie dokumentacji produkcyjnej
  • określenie referencji produkcyjnych, tolerancji oraz sposobu pomiaru
  • certyfikacja według ISO 12647-2
  • poprawa efektywności procesów produkcyjnych i podniesienie konkurencyjności

Język

Certyfikaty

Kontakt

CICERO Stapro Group Sp. z o.o.

plac Hallera 5/14a
03-464 Warszawa

Pavel Karásek
Prezes Spółki

+420 603 449 772